วประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่จันขอเชิญชวนบริจาคหนังสือสภาพดี “เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน ตามโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน”

เมื่อ 04/06/2019 เวลา 09:47:29 น.